STIJL VAN WERKEN

Bij het uitvoeren van uw opdracht ga ik er vanuit dat u het, net als ik, belangrijk vindt om in plaats van de symptomen te bestrijden, tot de kern van het probleem door te dringen. Dan alleen kan de opdracht succesvol worden afgerond.

In samenspraak met u wordt een programma naar maat ontwikkeld. Uw informatie, de antwoorden op onderstaande vragen en eventuele gesprekken met anderen uit uw organisatie, zijn richtinggevend in het verandertraject.
Daarbij maak ik gebruik van NLP, Systemisch Werk en The LeadershiftNavigation, waarvan het Organisatie Waardenprofiel deel uitmaakt.

Bij het werken aan een opdracht zijn de volgende vragen richtinggevend:
  • Voor welke uitdaging staat de organisatie?
  • Is het gewenste resultaat in overeenstemming met de interne en externe omstandigheden en het karakter van de organisatie?
  • Hoe zijn de medewerkers gemotiveerd en hoe kan het management aansluiten bij hun drives waardoor ze zich geïnspireerd voelen mee te gaan met het veranderproces?
  • Welke werkgedragspatronen zijn nodig zijn om het veranderproces tot een succes te maken?
  • Wat vraagt dit van het management?
  • Op welke wijze kan de verandering worden verankerd in de organisatie?