ORGANISATIE WAARDENPROFIEL

Strategie voor draagvlak
Het is niet nieuw: medewerkers worden niet gemotiveerd door een manager die hen simpelweg vertelt wat er moet gebeuren. Toch zeggen leidinggevenden geregeld niet te begrijpen waarom het werk niet wordt gedaan op de manier die zij voor ogen hebben. Dat de vernieuwingen die doorgevoerd moeten worden, niet gedragen worden door de medewerkers.
Vaak heeft dit te maken met het feit dat managers onvoldoende aansluiten bij wat medewerkers drijft en in beweging brengt. Om deze aansluiting te kunnen maken en een effectieve strategie te ontwikkelen waarmee wel draagvlak wordt gecreëerd bij de medewerkers, werkt Interferio met het gevalideerde Organisatie Waardenprofiel.

Het Organisatie Waardenprofiel is een online instrument waarmee snel een verhelderende analyse wordt gemaakt op individueel, afdelings -en organisatieniveau. Het Organisatie Waardenprofiel is één van de instrumenten die deel uit maken van The LeadershiftNavigation.

Door het Organisatie Waardenprofiel:
  • de huidige situatie;
  • wordt duidelijk welke waarden de betrokkenen belangrijk vinden voor de gewenste (toekomstige) organisatie;
  • wordt duidelijk in hoeverre de huidige organisatiecultuur en het leiderschap aansluiten bij de motivaties (waardendrives) van de medewerkers en bij de eisen die de omgeving aan de organisatie stelt;
  • wordt duidelijk welke waarden het veranderproces blokkeren waardoor energieverlies in de organisatie ontstaat en doelen niet worden bereikt;
    ontstaat een duidelijk beeld in hoeverre medewerkers, cultuur en strategie op elkaar zijn afgestemd;
  • ontstaan inzichten die het mogelijk maken oorzaken in plaats van symptomen aan te pakken en welke stappen nodig zijn om de cultuuromslag te kunnen realiseren.

Veranderprocessen
Veranderingen zijn unieke, dynamische en complexe processen die vragen om een contextspecifieke benadering. Een benadering waarin congruentie is tussen de omstandigheden, de aanwezige mogelijkheden en de motivatie van de betrokkenen. Een benadering die gericht is op het vrijmaken van de juiste energie in alle lagen van de organisatie waardoor organisatie-ontwikkeling en groei mogelijk wordt.
Om deze energie vrij te kunnen maken is The LeadershiftNavigation een effectieve manier om te werken aan duurzame organisatie-ontwikkeling. Daarbij wordt uitgegaan uit van vier invalshoeken: willen, kunnen, mogen en moeten.
Interferio werkt met The LeadershiftNavigation omdat het gebruiksvriendelijk, laagdrempelig, overzichtelijk, snel en doeltreffend werkt.
Meer informatie over LeadershiftNavigation kunt u op deze website via het info / contactformulier aanvragen.