ORGANISATIE-ONTWIKKELING

In de praktijk blijkt organisatiecultuur een complex en lastig te beïnvloeden fenomeen. Uit literatuur blijkt dat 70% van verandertrajecten mislukken.
Eén van de oorzaken is, dat vaak voor een aanpak wordt gekozen die gebaseerd is op ervaringen uit het verleden, terwijl de omstandigheden zijn veranderd.
Daarnaast speelt het controle-denken een rol: 'als we de organisatiestructuur veranderen, verandert de cultuur vanzelf mee'. Dat is een misvatting. Het gaat bij cultuur immers niet alleen om elementen die met het bewuste denken te maken hebben, maar vooral om diepgewortelde (veelal op onbewust niveau spelende) zaken als overtuigingen, waarden en normen en specifieke gewoonten.
Om deze diepere lagen van cultuur en waarden in een organisatie te kunnen beïnvloeden dient ook hier aandacht naar uit te gaan. Daarbij ga ik uit van wat Einstein ooit zei: "De problemen van vandaag kunnen niet worden opgelost op hetzelfde denkniveau dat ze creëerde".
Het werken met Organisatie Waardenprofielen en Systemisch Werken biedt volop mogelijkheden om duurzame vernieuwingen binnen uw organisatie te realiseren.